Sarana Prasarana

Sarana Prasarana

 • Aula
 • Musholla
 • Ruang Kelas Ber-AC
 • Ruang Lab. Komputer
 • Ruang Lab. IPA
 • Ruang Perpustakaan
 • Ruang Guru
 • Ruang Kepala Sekolah
 • Kantin Sehat
 • Gudang
 • Wc Guru
 • Wc Laki-laki
 • Wc Perempuan